Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Treść

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobieta)  w 2023 roku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 roku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dożywiania podopiecznych w 2022 roku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobieta)  w 2022 roku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 roku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze oferty

8060