Przejdź do stopki

Korpus Wsparcia Seniorów

Treść

 

Zapraszamy Seniorów  zamieszkałych w Zgorzelcu do składania wniosków
do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

 

W ramach Programu świadczone będą usługi teleopieki, czyli całodobowy domowy system wsparcia Uczestnika przez teleopiekunów, którzy będą pracować w Centrum teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od Seniora. 
Seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do zaistniałej sytuacji, dotyczącej danego Seniora.
 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie uczestnictwa. 
Wnioski można składać do dnia 03 czerwca 2022 r.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w godzinach urzędowania. 

Osobami do kontaktu są:  

Zastępca Kierownika – Bożena Mickiewicz-Świderek

pracownicy socjalini - Dorota Jankiewicz, Beata Łabieniec,

tel. telefon 75 77 56911 lub adres e-mail: sekretariat@mops.zgorzelec.eu

Regulamin

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie

8060