Przejdź do stopki

Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy

Treść

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na rzecz obywateli Ukrainy

Pomoc finansowa świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Świadczenia wypłacane przez MOPS, do których prawo nabywają obywatele Ukrainy:

  1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każdą osobę, przyznawane bez względu na posiadany dochód. Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane w MOPS w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77B ,

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00,

w piątek w godz. 08.00-13.00.

 

  1. Świadczenia pieniężne i niepieniężne – przyznawane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej, obowiązują kryteria dochodowe.

Oświadczenia, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przyjmowane są przez pracowników socjalnych, zgodnie z miejscem pobytu obywatela Ukrainy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje także obywatelowi Ukrainy, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.

  1. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, obowiązują kryteria dochodowe.
  1. Stypendia i zasiłki szkolne – na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązują kryteria dochodowe.

Wszystkie wskazane powyżej sprawy prowadzone są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77 B

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00,

w piątek w godz. 08.00 -13.30.

Wszystkich obywateli Ukrainy zachęcamy do zakładania bezpłatnych rachunków w bankach. Posiadanie rachunku w znaczny sposób usprawni przekazywanie świadczeń. 

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie UA

Klauzula RODO

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Ul. Traugutta 77 B

59-900 Zgorzelec

Tel. 75 77 569 11; 75 77 50 624

e-mail sekretariat@mops.zgorzelec.eu

www.mops.zgorzelec.eu

8060