Ogłoszenia

Treść

31.08.2021 r.

 Pomoc  materialna dla uczniów – stypendium szkolne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uprzejmie informuje, że można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku pok. nr 2 lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 września 2021 r.

W  przypadku przesłania pocztą, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

 

 W związku z wprowadzonymi na terenie całego kraju zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa spowodowanymi znacznym wzrostem zakażeń COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że

Od dnia 29.03.2021 r. obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W związku z tym  uprzejmie prosimy  o ograniczenie wizyt w Ośrodku do niezbędnego minimum.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich uprzejmie prosimy o korzystanie z innych form kontaktu z pracownikami Ośrodka:

Pomoc społeczna:   telefonicznie pod nr tel.:  75 77 52 634;

Dodatki mieszkaniowe:  telefonicznie pod nr tel.:  75 77 56 911;

Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, stypendia, fundusz alimentacyjny, 500 +):

 

Zapewniamy stałą obsługę klientów z wykorzystaniem elektronicznych form składania wniosków przez:

- bankowość elektroniczną,

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl/
-  portal PUE ZUS

 

Istnieje możliwość złożenia pism, wniosków w Ośrodku bez osobistego kontaktu z pracownikiem poprzez wrzucenie wniosków, pism, innych dokumentów do wystawionej urny przy wejściu głównym - w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

 

Wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i. in. dostępne są na stronie Ośrodka www.mops.zgorzelec.eu

Sprawy można również załatwiać korzystając z usług operatora pocztowego wysyłając list.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Ośrodku prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

 

Prosimy o wyrozumiałość.